Oorlogs-verhalen IJmuiden

Mevr. Douwstra

Mevr. Douwstra 

Mevr. Douwstra geboren 1928

Plesmanweg 207

1945 WL  Beverwijk

Woonde in Velsen noord aan de kanaalkade; dat is naast Van Gelder papier. Daar had men uitzicht op een “marine basis”, op de plaats waar de Velsertunnel gebouwd werd.

Daarom moest men in 1943 weg, en ze gingen in een straat achter hen wonen: Burgemeester Weertsstraat. Dit was het huis van een NSB’er die was vertrokken omdat bij hem telkens de ramen werden ingegooid.

In 1944 moest men weer vertrekken, want ook dat huis zou worden afgebroken. Ze moesten zelf maar uitzoeken waar ze heen trokken en ze zijn met het hele gezin (6 personen) ingetrokken bij mensen in Heemskerk in een veel te klein huisje, waar ze vervolgens met elf personen in woonden.

Ze ging elke dag met vader lopend naar Beverwijk, om een ander huis te zoeken. Ze vonden daar een onbewoond huis met twee afgesloten kamers, waar het meubilair van de oorspronkelijke bewoners in zat. Men heeft daar ca. 1 jaar gewoond, en zijn toen vertrokken naar de Akersweg.

Kanaalkade : December 1942