Oorlogs-verhalen IJmuiden

C.Visser

Visser

Hr. C.Visser, geboren in 1938

Boelenstraat 3

1975 DE  IJmuiden

 

Is geëvacueerd geweest naar Friesland.  Heeft na zijn pensionering al zijn levensherinneringen in een boekje opgeschreven, dus ook zijn herinneringen van WO2.


Voor alle volledigheid hier onder onze gezinssamenstelling in die tijd en een overzicht van de adressen tijdens die evacuatie-periode.

Ons gezin bestond ten tijde van de evacuatie uit:

Mijn vader, die op dat moment in Engeland was

Mijn moeder, toen 38 jaar oud.

Mijn broer Hans, toen 12 jaar oud.

Mijn broer Jan toen 9 jaar oud.

Mijn persoon, Cor, toen 4 jaar en

Mijn zus Annie, toen 3 jaar.

In 1946 is als nakomertje mijn zus Ellie geboren

Van deze personen zijn alleen nog mijn zus Ellie en mijn persoon in leven.

Data en adressen van onze evacuatieadressen in Friesland
  Moeder, Annie en Cor bij: Hans bij: Jan bij: In
18.11.42 – 28.12.42 Gjalt de Jong     Wijtgaard
18.11.42 – 05.01.43   B. Santema B. Santema Wijtgaard
29.11.42 – 29.06.43 M. v.d. Werff     Wirdum
05.01.43 – 29.06.44   M. v.d.  Werff M.v.d. Werff Wirdum
30.06.43 – 03.03.44 Keizer Kalsbeek W. Hoekstra Wirdum
04.03.44 - ??? Arjen de Jong K. Rinsma K. Rinsma Wirdum
???         - 02.10.45 Roberti Roberti Roberti Goutum
02.10.45 – 16.07.47 Gehele gezin Santpoort
16.05.47 - Gehele gezin IJmuiden