Menu Sluiten

Het team Onderwijs beijvert zich om de kennis en studies, die binnen de Historische Kring Velsen zijn verzameld -mits ze interessant zijn voor jonge Velsenaren en passen binnen de kerndoelstellingen van het geschiedenisonderwijs- beschikbaar te maken voor de basis- en voortgezet onderwijsscholen in Velsen en omgeving.

Voorbeeld hiervan is de Onderwijscanon van Velsen, waarvan al enkele delen zijn ‘vertaald’ naar het onderwijs.