Menu Sluiten

Waardevol?

Toen de Historische Kring Velsen was opgericht kwamen er al snel regelmatig mensen die tijdens het opruimen spullen tegenkwamen. Zij konden niet beoordelen of dit van (historische) waarde was of niet. Als dit wel zo was, konden deze spullen zo doorgesluisd worden naar het Noord-Hollands Archief (NHA)! Vaak ook kwamen ze terecht in een HKV-Collectie.

Werkgroep Collecties

Jarenlang heeft de HKV werkgroep Collecties zich daarover ontfermd en de stukken onderzocht, gerubriceerd, vastgelegd en netjes opgeborgen. Sinds begin 2020 heeft het bestuur de stap gezet naar het vastleggen van deze objecten, afbeeldingen e.d. middels het Zijper Collectie Beheer Systeem.

Team Beeldbanken

Dit ZCBS moet worden gevuld met informatie over de stukken in de Collectie. Dit gaat niet vanzelf! We zijn daarom erg blij, dat er vrijwilligers zijn, die de stukken in de Beeldbanken willen voorzien van zoveel mogelijk nuttige informatie. En dit thuis op hun eigen computer, laptop of tablet, op tijdstippen, die hen het beste uitkomt.

Gegevensinvoerder/beheerder

Het opzoekwerk dat de werkgroep Collecties al heeft verricht wordt als momenteel eerste ‘klus’ opgenomen in de beeldbanken. 4 HKV’ers hebben -tot nog toe- al een korte introductie bijgewoond om hiermee een start te maken.

Wat is het resultaat van deze werkzaamheden?

In de HKV-Beeldbank kunt u de eerste resultaten bekijken en wellicht aanvullende informatie