Menu Sluiten

Onderstaande boeken bevinden zich in de bibliotheek van de Genealogiewerkgroep.

 • A 301 Nederlandse SchriftspiegelHorsman-Poelstra-Sigmond
 • A 302 Rijksarchieven in Noord-Holland-NV Mij Nassau/la LecqG.M. van Aadst
 • A 303 Alfabetische plaatsnamengids van NederlandVuga
 • A 304 Het Huys int Noordeyn de Paul de Boer
 • A 305 Uitwaterende Sluizen van Katwijk
 • A 306 Lijsten van Rijksarchieven
 • A 309 It Baeken, tijdschrift fan de Fryske AkademySlinger-Huning
 • A 310 Historisch Kadaster (deel1 + 2)
 • A 311 Lexicon van Nederlandse Archieftermen
 • A 312 Gids voor Nederlandse Archieven (2maal)
 • A 313 4.000 Klassieke Voornamen
 • A 314 Woordenboek voor Voornamen
 • A 315 Een Glossarium van 17de eeuws Nederlands Dr. P.G.J. Sterkenburg
 • A 316 Archiefgids van Alkmaar
 • A 317 Alfabetische ledenlijst Nederl. Gen. Vereniging 1991
 • A 318 Numerieke ledenlijst Nederl. Gen. Vereniging 1992
 • A 319 Jaarverslag gemeentearchief Velsen 1987
 • A 320 Microfiches
 • A 321 Het gemeentearchief van Amsterdam
 • A 322 Familium-handleiding
 • A 323 Doe ‘t wy us “”fan”” krigen-Fries deel 4
 • A 324 Onderzoek naar een diennaar van het V.O.C.Algemeen Rijksarchief
 • A 325 Oost-Nederlandse persoonsnamenA 326Archieven en Verenigingen
 • A 327 Het Nederlandse handschrift van 1600
 • A 328 Kerke boekje van Twisk
 • A 329 Overzicht bronnen voor genealogisch onderzoek in Overijssel Rijksarchief
 • A 330 De Nederlandse Stoomtram in oude ansichtenP.J. Reeskamp
 • A 331 De StoomtramW.J.M. Leideritz
 • A 332 Heemschut jaargang 1986
 • A 333 Heemschut 1911-1986
 • A 334 Nijhoff’s Geschiedenis Lexicon Nederland en België H.W.J. Volmuller
 • A 335 Rijksarchief FlevolandM. Boon
 • A 336 150 jaar Noord-en Zuid-Holland Cult.Raad N-Holland
 • A 337 En dan zijn er nog de generaties Thijs Booy
 • A 338 Handmerken in Drenthe
 • A 339 Onze Voornamen Meijers-Luiting
 • A 340 Gids voor Genealogisch Onderzoek in Amsterdam
 • A 341 Searching for your Ancesters
 • A 342 De Oorsprong (eerste 6 jaargangen) Gen. Ver. Velsen
 • A 343 Haven Amsterdam jaargang 1994 1/6 + 1 jaargang 1993 nr. 6
 • A 344 Genealogie Regimenten Infantrie 1577-1967R. Schouten